Hot News :

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
สายด่วน 084-8282-493

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดปฏิบัติการตรวจตราหมู่บ้านตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชมภูที่ 87/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราหมู่บ้านในเขตตำบลกุดชมภูทั้ง 19 หมู่บ้านตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดปฏิบัติการตรวจตราหมู่บ้านตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดชมภูที่ 87/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราหมู่บ้านในเขตตำบลกุดชมภูทั้ง 19 หมู่บ้านตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตรวจจุดคัดกรอง - จุดตรวจทั้ง 19 หมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย {gallery}Mobile car{/gallery}

[ 01-02-2564 ] Hits:11

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสัญญา แสนทวีสุข ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายที่ฐานะยากจน…

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสัญญา แสนทวีสุข ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายที่ฐานะยากจน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 โดยมีนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายนิยม สายเสนา ประธานสภาทต.กุดชมภู นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำยลกุดชมภู สมาชิกสภาทต.กุดชมภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ {gallery}Encouragement{/gallery}

[ 26-01-2564 ] Hits:9

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการต่อเรือไฟเบอร์กลาสสู่มืออาชีพ

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการต่อเรือไฟเบอร์กลาสสู่มืออาชีพ นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการดังกล่าวฯ พร้อมด้วยนายนิยม สายเสนา ประธานสภาฯ คณะสมาชิกสภาเทศบาล ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Build a ship{/gallery}

[ 26-01-2564 ] Hits:13

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 3. สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

โครงการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "กิจกรรมส่งเสริมแพทย์แผนไทย" ประจำปี 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ...

[ 10-07-2563 ] Hits:86

ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร...

[ 20-05-2563 ] Hits:449

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ