Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการเสริมสร้าง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 วันที่ 26 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ดำเนินการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม ให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญ...

[ 29-03-2567 ] Hits:232

กิจกรรมที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 กิจกรรมที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 {gallery}Stop burning sign{/gallery}

[ 22-03-2567 ] Hits:368

ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภูเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Lord Buddha relics{/gallery}

[ 13-03-2567 ] Hits:3109

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 25

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 น.นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกุดชมภูเกมส์ ครั้งที่ 25 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน อสม.และประชาชนตำบลกุดชมภู โดยมี นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู...

[ 05-03-2567 ] Hits:279

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม
 4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แก่งไฮ

       แก่งไฮ บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร 9 กิโลเมตร แก่งไฮ เป็นแก่งหิน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ ที่อยู่ในลำห้วยกว้าง ที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร น้ำในลำห้วยกว้าง จะไหลลงสู่แม่น้ำมูล ซึ่งจะสามารถมองเห็นลานหินได้ในฤดูแล้ง และฤดูฝน มีน้ำใสสะอาด มองเห็นลานหินได้สวยงาม มีสภาพเป็นธรรมชาติร่มรื่น...

[ 01-11-2564 ] Hits:20425

แก่งไก่เขี่ย

       แก่งไก่เขี่ย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญ แก่งไก่เขี่ย ลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ตั้งขวางลำน้ำมูล ห่างจากแก่ง ไปทางทิศใต้ประมาณ 3,000 เมตรแก่งไก่เขี่ย จะเห็นได้ในหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี

[ 01-11-2564 ] Hits:2447

วัดสระปทุมมาลัย

       วัดสระปทุมมาลัย เป็นวัดราษฎร์ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-11-2564 ] Hits:1948

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดชมภู

[ 12-01-2564 ] Hits:3646

Error: No articles to display

"ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี

       "ตักบาตรข้าวเหนียว" ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชานี เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของตำบลกุดชมภู คือ การตักบาตรข้าวเหนียว ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อน ๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย แบบชนบท และงดงาม

[ 01-03-2565 ] Hits:10592

การบริหารจัดการองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชนบ้านดอนสำราญ

       บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู มีภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ที่สำคัญ เช่น องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตร ทำกิจกรรมในด้านการเกษตร การส่งเสริมรายได้เพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น เป็นภูมิปัญญาที่ของท้องถิ่น ชุมชน แลสามารถนำมาประกอบอาชีพได้

[ 01-03-2565 ] Hits:1375

มอบโล่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ.2562

{gallery}local knowledge teacher{/gallery}

[ 19-04-2562 ] Hits:15295

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ