สภาเทศบาล

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข

ประธานสภาเทศบาล
มือถือ 081-0667819

นายพิทักษ์ วิไลศรี

รองประธานสภาเทศบาล
มือถือ 088-7122122

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล
มือถือ 084-8282493

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอัมพร ยานุ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 081-0751910

นายทองเจริญ ทองอาจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 094-3035486

นางปราณี คำหลอม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 083-7380508

นางเสริม โพธิ์ไทร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 087-1455942

นายบุญอาจ ไชยจักร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 099-0420661

นายอดิศักดิ์ สาธิสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
มือถือ 081-0667819

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชัยศิล พันธ์โชติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 094-5013509

นายจันดี คำก้อน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 081-0667819

นายอุทัย ทองเกิด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 088-1147647

นางอุดม สีพาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 092-1593293

นายกิติศักดิ์ หลงชิน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 087-9602065

นายพิทักษ์ วิไลศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
มือถือ 088-7122122

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ