หัวหน้าส่วนราชการ

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์

ปลัดเทศบาล

มือถือ 084-8282-493

นางสาวนภษร โพธิ์งาม

รองปลัดเทศบาล

มือถือ 080-4444-459

 


 

สำนักปลัดเทศบาล

นางวริศรา โพธิ์งาม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มือถือ 061-9653-553

หัวหน้าฝ่าย

นางจรินทร์ทิพย์ พันนาภพ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

มือถือ 087-4541-661

นางยุคนธร ทรารมย์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

มือถือ 064-3066-837, 085-3128-737

 


 

กองคลัง

นางรุ่งทิพย์ ชาวอุทัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มือถือ 099-4594-959

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวมาลินี แสนทวีสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
มือถือ 095-9435111
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางนัทธมน คูณภาค

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

มือถือ 089-7177682
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

กองช่าง

นายมนัสชัย ญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 095-3569499

 


 

กองการศึกษา

นางอังคณา จันทร์หนองหว้า

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 062-3707899
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ