กองช่าง

นายมนัสชัย ญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 095-3569499

 


 

พนักงานเทศบาล

- ว่าง -

นายช่างไฟฟ้า

นายจุมพลภัทธ์ เผ่าภูรีรัตนญ์

นายช่างโยธา

นางกัลยา ภูมั่น

เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอภิสิทธิ์ สุขผล

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายดวงเด่น พันธ์น้อย

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายพีระศิลป์ วรพิมพ์รัตน์

ช่างก่อสร้าง

นางสาวสรัญญา ก้อนแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางยภันทรดนัย สุทธิโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิทยา สาธิสุข

ช่างเครื่องสูบน้ำ

นายวิชัย พูลดี

พนักงานขับรถยนต์
(รถกระบะบรรทุก)

นายสมนึก ศรีโคตร

พนักงานขับรถยนต์
(รถกระบะบรรทุก6ล้อ)

นายธนพงศ์ ลาภเย็น

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเช้า)

นายนภดล คะเณตรง

คนงานทั่วไป

นางสาวบุญรัตน์ เย็นพรม

คนงานทั่วไป

นายประมวล เย็นพรม

คนงานทั่วไป

นายคูณ ขลุ่ยแก้ว

คนงานทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ