ประกาศการกำหนดราคากลางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งบั้งไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดชมภู

วันพุธ, 13 มกราคม 2564 11:09

ประกาศการกำหนดราคากลางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งบั้งไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จัง หวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ