แก่งไก่เขี่ย

       แก่งไก่เขี่ย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญ แก่งไก่เขี่ย ลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ ตั้งขวางลำน้ำมูล ห่างจากแก่ง ไปทางทิศใต้ประมาณ 3,000 เมตรแก่งไก่เขี่ย จะเห็นได้ในหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี

       แก่งไก่เขี่ย มีแปว หรือร่องน้ำ สำคัญอยู่ 2 แปว คือ แปวใหญ่และแปวน้อย แปวใหญ่เป็นร่องน้ำลึกอยู่ติดฝั่งด้านทิศเหนือทางตำบลโพธิ์ศรี มีน้ำไหลแรง เรือขนาดใหญ่ขึ้นล่องได้ตลอดปี แปวน้อยอยู่กึ่งกลางแก่งมีร่องน้ำคดเคี้ยวมีก้อนหินระเกะระกะยากแก่การเดิน เรือขึ้นล่อง ทั้งแก่งและข้างแปวน้ำจะมีต้นไคร้ขึ้นอยู่ทั่วไป ต้นไคร้เป็นไม้น้ำ ต้นแตกเป็นพุ่ม สูงประมาณ 1 - 3 เมตร มีใบเรียวแหลม ดอกเป็นสีขาว รับประทานได้ ข้างแปวน้อยมีหินขนาดใหญ่อยู่ 3 ก้อน ในแต่ละก้อนมีรอยจำหลักเกลี้ยงเกลางดงาม เหมือนลักษณะอักษรลิ่ม จำนวนทั้งสิ้น 97 รอย คนโบราณเชื่อว่าเป็นรอยไก่(ร่องรอยเท้าสัตว์โบราณ) คุ้ยเขี่ยหาอาหาร จึงเรียกชื่อแก่งไก่เขี่ยมาตั้งแต่โบราณกาล กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเมื่อปี 2527 สันนิษฐานว่าเป็นรอยลับอาวุธของคนโบราณ

       ก่อนจะลงแก่งมีศาลปู่ตามาแต่โบราณ เรียกศาลเจ้าปู่หลวงอุดม ผู้คนให้ความเคารพยำเกรงมาก เมื่อปี 2546 ทางราชการได้พัฒนา สถานที่ลงแก่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ทำการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้คนให้ความสนใจ มาเที่ยวชมไม่ขาด

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ