Hot News :

โครงการสุขภาพเด็กปฐมวัย

วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2566 14:32

 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้นายประสงค์แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูพร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในเครื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอดดอนชี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ