กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันจันทร์, 16 มกราคม 2566 13:30

 วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาส การแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ตามวัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง จำนวน 150 คน ผู้ปกครองจำนวน 150 คน ร้านค้า ส่วนราชการต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลกุดชมภู และพี่น้องประชาชน บุตรหลานในเขตเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วม ทั้งสิ้น 500 คน ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยมีนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ