Hot News :

กิจกรรมปลูกป่าพื้นบ้าน แหล่งอาหารชุมชน สืบสานปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 11:49

 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมปลูกป่าพื้นบ้าน แหล่งอาหารชุมชน สืบสานปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ระหว่างเทศบาลตำบลกุดชมภู เกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานทุกภาคส่วน ณ ป่าชุมชนบ้านคำเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ