Hot News :

เปิดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี, 07 กรกฎาคม 2565 15:08

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยงยุตย์ คำก้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายประสงค์ แพทย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนันตำบลกุดชมภู และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ