Hot News :

พิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 11:47

 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ