Hot News :

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
สายด่วน 084-8282-493

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2563 ณ บริเวณท่าน้ำแก่งไก่เขี่ย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2563 ณ บริเวณท่าน้ำแก่งไก่เขี่ย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี {gallery}Loy Krathong 63{/gallery}

[ 02-11-2563 ] Hits:5

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหารา

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

[ 23-10-2563 ] Hits:12

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชมภู ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู {gallery}Plan meeting{/gallery}

[ 22-10-2563 ] Hits:4

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 3. สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

โครงการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "กิจกรรมส่งเสริมแพทย์แผนไทย" ประจำปี 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ...

[ 10-07-2563 ] Hits:35

ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร...

[ 20-05-2563 ] Hits:282

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ