Hot News :

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
สายด่วน 084-8282-493

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามโครงการส่งเสริมศิลปะ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้วนี้ประกอบด้วย ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ...

[ 29-06-2563 ] Hits:5

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้มอบ สารเคมีพ่นกำจัดยุง จำนวน 45 ขวด ทรายเคลือบสารที่มีฟอส 1%…

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้มอบ สารเคมีพ่นกำจัดยุง จำนวน 45 ขวด ทรายเคลือบสารที่มีฟอส 1% จำนวน 38 ถัง และหมอนผ้าห่มให้กับหมู่บ้านทั้ง19 หมู่บ้าน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}et rid of...

[ 25-06-2563 ] Hits:6

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในการอบรมศาสนพิธี

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในการอบรมศาสนพิธี นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Ordinance{/gallery}

[ 24-06-2563 ] Hits:3

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 3. สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภู เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา โดยการติดตามตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ประวิตร...

[ 20-05-2563 ] Hits:75

ถ่ายรายการ การบริหารจัดการผักตบชวาด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมถ่ายทำรายการ ของช่องโทรทัศน์NBTเกี่ยวกับการบริหารจัดการผักตบชวาด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ให้ประชาชนดำเนินชีวิต บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...

[ 14-05-2563 ] Hits:83

กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแก่งศิลา หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}armWeave a vegetable basket slap{/gallery}

[ 05-07-2562 ] Hits:200

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ