Hot News :

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Council meeting5{/gallery}

[ 27-12-2562 ] Hits:25

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.19 น . นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.19 น .นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดและร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 23 รูป ณ อาคารสำนักเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Go to office{/gallery}

[ 27-12-2562 ] Hits:9

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม : สื่อมวลชนสัมพันธ์ โดย มีนายสุรชาติ บุญทนแสนทวีสุข ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ ศาลากลางบ้าน ดอนสำราญ ม. 9 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครการ เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีอุดมการณ์รักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างการรับรู้...

[ 26-12-2562 ] Hits:6

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 3. สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแก่งศิลา หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}armWeave a vegetable basket slap{/gallery}

[ 05-07-2562 ] Hits:86

กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยปราชญ์ชาวบ้าน

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยปราชญ์ชาวบ้าน) วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ท่าน้ำบ้านหินลาด หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}arm Compost{/gallery}

[ 20-06-2562 ] Hits:78

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภูไปศึกษาดูงาน ณ อำเภอเขมราฐ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ประจำปี 2562 วันที่ 19-20 เมษายน 2562 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}arm abcd{/gallery}

[ 22-04-2562 ] Hits:185

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ