Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล นางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล นางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 08-02-2562 ] Hits:16

เทศบาลตำบล กุดชมภูได้จัดกิจกรรมโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.เทศบาลตำบลกุดชมภูได้จัดกิจกรรมโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนพาดเหรดในโครงการ ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้กล่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และปลูกติคสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ประชาชนในตำบลกุดชมภู...

[ 06-02-2562 ] Hits:12

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. เมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. เมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนโอท๊อปนวัตวิถี บ้านดอนสำราญ ม.9 ภายใต้การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-02-2562 ] Hits:20

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ