Hot News :

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งผู้นำชุมชนพนักเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวและ มุ้ง ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งผู้นำชุมชนพนักเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวและ มุ้ง ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู ณ หอประชุมอเนกค์ประสงค์วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery} Volunteer4{/gallery}

[ 30-09-2562 ] Hits:0

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562. เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมด้วยชบรมจิตอาสา วัดป่าหนองมงคลร้านโชคชัชวาลย์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตำบลกุดชมภูมอบถุงยังชีพ

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562. เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอขอบคุณคณะจาก ชบรมจิตอาสา วัดป่าหนองมงคลและขอขอบคุณร้านโชคชัชวาลย์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตำบลกุดชมภูมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตำบลกุดชมภู ณ หอประชุมอเนกค์ประสงค์วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร {gallery} Volunteer3{/gallery}

[ 29-09-2562 ] Hits:1

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูรับมอบสิ่งของบริจาคและอาหารส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดชมภู และ ขอขอบคุณคุณพัชนี สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อผ้าให้ ก

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูรับมอบสิ่งของบริจาคและอาหารส่งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดชมภู และ ขอขอบคุณคุณพัชนี สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อผ้าให้ กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกุดชมภู {gallery} egg{/gallery}

[ 28-09-2562 ] Hits:1

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 3. สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบล

กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำเครื่องจักรสานจากผักตบชวา) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแก่งศิลา หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}armWeave a vegetable basket slap{/gallery}

[ 05-07-2562 ] Hits:41

กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยปราชญ์ชาวบ้าน

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำโครงการส่งเสริม ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยปราชญ์ชาวบ้าน) วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ท่าน้ำบ้านหินลาด หมู่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}arm Compost{/gallery}

[ 20-06-2562 ] Hits:38

สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภูไปศึกษาดูงาน ณ อำเภอเขมราฐ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ประจำปี 2562 วันที่ 19-20 เมษายน 2562 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}arm abcd{/gallery}

[ 22-04-2562 ] Hits:122

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ