Hot News :

ข่าวกิจกรรม

12 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชมภู

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูพร้อมคณะผู้บริหารฯ และนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า ซ่อมแซมถนน พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู ตามแผนบูรณาการร่วมกันทำความสะอาดชุมชนหมู่บ้านของคณะเทศบาลผู้บริหารพนักงานเทศบาลตําบลกุดชมภูร่วมกับชุมชนและหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 4 สิงหาคม 2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาฝีทือแรงงาน 7 อุบลฯร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชมภูจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบลกุดชุมภู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร และบริษัทชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานในพิธี และ นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยบูรณาการ กลุ่มช่างจิตอาสาทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าสำรวจตรวจซ่อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อตไฟดูดไฟรั่วให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในการกำกับดูแลของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและเทศบาลตำบลกุดชุมภู รวม 8 แห่ง ซึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ บริษัทชไนเดอร์​(ประเทศไทย)จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อต/ปลั๊ก/สวิตช์ มูลค่า​ 113,240 บาท

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านสีขาวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูพร้อมคณะผู้บริหาร ฯ และนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า ซ่อมแซมถนน พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสำราญ หมู่ 9 ตำบลกุดชมภู ตามแผนบูรณาการร่วมกันทำความสะอาดชุมชนหมู่บ้านของคณะเทศบาลผู้บริหารพนักงานเทศบาลตําบลกุดชมภูร่วมกับชุมชนและหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 4 สิงหาคม 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูพร้อมคณะผู้บริหารฯ และนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า ซ่อมแซมถนน พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในหมู่บ้าน บ้านแก่งเจริญ หมู่ 5 ตำบลกุดชมภู ตามแผนบูรณาการร่วมกันทำความสะอาดชุมชนหมู่บ้านของคณะเทศบาลผู้บริหารพนักงานเทศบาลตําบลกุดชมภูร่วมกับชุมชนและหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 4 สิงหาคม 2564

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น จิตอาสา เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมทำความสะอาดวัดภูเขาแก้วที่จะเป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ที่รอรับการรักษาโรคโควิด-19 "ศูนย์พักคอย” ระดับอำเภอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามแผนเผชิญเหตุป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 53

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ