Hot News :
วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2561 10:41

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย

1.งบรับ-จ่่ายประจำปี 2561

2.งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ