Hot News :
วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 09:58

ขอเชิญชมประเพณีการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลา ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ชมการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลา ณ ท่าน้ำแก่งไก่เขี่ยเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญชมประเพณีการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลา ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ชมการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลา ณ ท่าน้ำแก่งไก่เขี่ยเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครแข่งขันได้ที่ หมายเลข 081- 2653183 นางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ 089-0796842 และนางวิลัยพร โพธิ์งาม นักวิชาการศึกษา

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ