Hot News :
วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 10:29

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลชมภู ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานแกงไก่เขี่ย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลชมภู ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานแกงไก่เขี่ย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเทศบาลตำบลกุดชุมภูร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชุมภูหน่วยงานราชการ สถานศึกษาชุมชน OTOP นวัตวิถี และรับชมการแสดงประกวดหนูน้อยนพมาศ ชมประกวดกระทงสวยงามทำจากวัสดุธรรมชาติและชมการแสดงอีกมากมาย

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ