วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562 10:41

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลกุดชมภูร่วมกับกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลกุดชมภูร่วมกับกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ในวันที 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ