Hot News :
วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 10:11

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร แจ้งเรื่องงดจ่ายไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงจากวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารถึงบ้านดอนสำราญ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร แจ้งเรื่องงดจ่ายไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงจากวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารถึงบ้านดอนสำราญในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.30 น ขอให้ท่านได้ป้องกันทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายจากการงดจ่ายไฟฟ้าดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ