Hot News :
วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 09:30

เทศบาลตำบลกุดชมภู แจ้งเรื่องการระบายผักตบชวาที่เขื่อนปากมูล ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลกุดชมภู แจ้งเรื่องการระบายผักตบชวาที่เขื่อนปากมูล ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปิดประตูระบายผักตบชวาเขื่อนปากมูล จึงให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลประกอบอาชีพ หรือดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับแม่น้ำมูลได้รับทราบ พร้อมทั้งเตรียมการป้องกันและระมัดระวังดูแลทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นเรือ แพ กระชังเลี้ยง ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆทั้งๆในลำน้ำมูลและริมฝั่งแม่น้ำมูล จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน. รายละเอียดตามหนังสือแนบท้าย

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ