Hot News :
วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 15:00

แจ้งเรื่องการลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล ในวันที่ 9 มีนาคม 2562

 

เทศบาลตำบลกุดชมภู แจ้งเรื่องการลดระดับน้ำเขื่อนปากมูล ในวันที่ 9 มีนาคม 2562

 

จนกว่าระดับน้ำมาอยู่ที่ 106.50 ม.รทก. จ่ะใช้เวลาประมาณ 5 วัน และคาดว่าระดับน้ำจ่ะอยู่ที่106.50 ม.รทก.

 

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล จึงให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลประกอบอาชีพ

 

หรือดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับแม่น้ำมูลได้รับทราบ พร้อมทั้งเตรียมการป้องกันและระมัดระวังดูแลทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นเรือ แพ กระชังเลี้ยง

 

ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆทั้งๆในลำน้ำมูลและริมฝั่งแม่น้ำมูล จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน. รายละเอียดตามหนังสือแนบท้าย

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ