Hot News :
วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 11:40

กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลาง

คณะกรรมการเลือกตั้งเขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งกลาง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 อำเภอคือ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอสิรินธร ประกอบด้วย 3 ตำบล 

คือ ตำบลนิคม ตำบลคันไร่และตำบลฝางคำเท่านั้น จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ