Hot News :
วันจันทร์, 14 มกราคม 2562 14:45

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภูขอเชิญชวน ประชาชน ในตำบลกุดชมภูและผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน ในตำบลกุดชมภูและผู้ที่สนใจ

ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี 2562

ในวันที่ 29 เดือน มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ