Hot News :
วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 14:40

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง ระเบียบการรับสมัครการประกวดกระทงสวยงามด้วยวัสดุธรรมชาติ และหนูนพมาศในโครงการส่งเสิรมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศระเบียบการรับสมัครการประกวดกระทงสวยงามด้วยวัสดุธรรมชาติ และหนูนพมาศ ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้กำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณท่าน้ำแก่งไก่เขี่ย หมู่ 5 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ