×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/kudchompu/domains/kudchompu.go.th/public_html/Kudchompu/Gallery/ Homestay
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Kudchompu/Gallery/ Homestay

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2562นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นำทีมวิจัย การบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างมีส่วนร่วม ของ อปท. และชุมชน ตำบลกุดชมภู นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมอำนวยสุข เพลส อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และคณะกรรมการตัดสินครัวเรือนโฮมสเตย์ ระดับหมู่บ้านดอนสำราญหมู่ที่ 9 ตำบล กุดชมภู โดยได้ส่งมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ล่องเรือชมเกาะทำบุญไหว้พระในพื้นที่ตำบลกุดชมภู โดยความร่วมมือระหว่างพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบลกุดชมภูและชุมชนท่องเที่ยวotop นวัฒวิถีดอนสำราญ

{gallery} Homestay{/gallery}

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในงานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับครูใหม่และเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชมภูย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบ้านไร่ใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกุดชมภู

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมพิธีและรับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับ A ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 15: 30 น .นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนชาวพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์และสมโภช พระบำรุงราษฏร์(จูมมณี) ครบ 156 ปีการก่อตั้งเมืองอำเภอพิบูลมังสาหาร และอัญเชิญเครื่องยศเครื่องสักการะ จากวัดหลวง เพื่อประกอบพิธี ณ อนุสาวรีย์พระบำรุงราษฏร์(จูมมณี) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีการปรับรูปแบบและพิธีการ โดยวันที่ 5 ธันวาคม จะมีพิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และพิธีสมโภช เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 156 ปี อำเภอพิบูลมังสาหาร นับเป็นงานสำคัญของชาวพิบูลมังสาหาร ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความรักความรักความสามัคคี โดยการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 1000 คน

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดชมภู ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู จัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สนามแข่งเรือลำน้ำมูล บริเวณแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลา ประจำปี 2562. โดยมีนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลกุดชมภู กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน. ทั้งนี้ ด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำมูลให้มีความยั่งยืน จึงจัดการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในท้องถิ่นขึ้น โดย จัดการแข่งขัน 3 ประเภท คือ. เรือยาว 40 ฝีพาย. เรือ 9 ฝีพาย. และเรือหาปลา 4 ฝีพายหลังประกอบพิธีเปิดมีการแสดงประกอบ การปล่อยปลาลงลำน้ำมูลเพื่อส่งเสริมและขยายพันธุ์ปลาอีกทางหนึ่งด้วยนับเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน และร่วมอนุรักษ์การแข่งขันกีฬาทางน้ำในลุ่มน้ำมูล สำหรับพิธีเปิดครั้งนี้ กรรมการผู้จัดการแข่งขันได้ให้เรือร่วมพิธีและแปรขบวนเป็นรูปธงชาติสวยงาม สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและแบบอย่างที่ดีต่อไป

พิธีมอบน้ำจุลินทรีย์ พลังง้วนดินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานมูลนิธิคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นประธานในพิธีมอบน้ำจุลินทรีย์ ช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร กล่าวรายงาน ข้อมูลพื่นที่ประสบภัยด้านการเกษตร และร่วมในพิธีทั้งนี้ สืบเนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ประสบภัยน้ำท่วมในเดือนกันยายน 2562 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและพื้นที่การเกษตร หลายอำเภอ ในการนี้อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิศรี เทศบาลตำบลโพธิไทร เทศบาลตำบลไร่ใต้เทศบาลตำบลทรายมูล และ อบต.คันไร่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 2,828 ครัวเรือน เข้ารับมอบน้ำจุลินทรีย์ เพื่อนำไปขยายผลและปรับปรุงพื้นทีการเกษตร และปลูกพืชทดแทน. นับเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรอีกทางหนึ่งนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่สำคัญ คือ การดูแลส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน. รวมทั้งการแก้ปัญหาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ