ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู" ร่วม SAVE พิบูล" สนับสนุนหน้ากากพลาสติก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จำนวน 600 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร "SOCIAL DISTANCING " "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ "

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลกุดชมภู โดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินเพื่อร่วมจัดทำหน้ากากพลาสติก Face shield เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร จำนวน 600 ชิ้น และมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู 300 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 900 ชิ้น "SOCIAL DISTANCING " "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ "

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายนิยม สายเสนา ประธานสภา ฯ ผศ. ดร.สิริพร แสนทวีสุข รองประธานสภาฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบ เงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม แก่ นายวิเชียร สุวรรณกูฏ เลขที่ 35 หมู่ 12 ตำบลกุดชมภู เจ้าของบ้าน ที่ถูกไฟไม้ บ้านทั้งหลัง และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลกุดชมภู โดยนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ออกประชาสัมพันธ์ โดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชมภู พร้อมทีมครูก. ตำบลกุดชมภูดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบล กุดชมภู

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน ประจำปี 2563 โดยมี นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้และมีประชาชนผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในวันนี้ จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดชมภูจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่าย วันพุธ ตามโครงการ คนพิมูลบ่มีขี้โผ่น ( คนพิมูลไม่มีพุง)ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงออกกำลังกายกันทุกวันนะค่ะด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลกุดชมภู

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม "สวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการนุ่งซิ่น นุ่งโสร่ง หรือผ้าไทย ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และส่งเสริมการใช้ตะกร้า ปิ่นโต หรือภาชนะจักสานแทนการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมในชีวิตประจำวัน " รวมพลังกันไม่ใช้ถุงพลาสติก ฟื้นชีวิตให้สิ่งแวดล้อม "

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่1 พิบูลกุดชมภู ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ