ข่าวกิจกรรม

วันที่10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู มอบหมายให้งานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลกุดชมภูออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 226 (ตชด.226)

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายกฤษฎา เจริญรื่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดชมภู นายทรงพล ลาภเย็น กำนันตำบลกุดชมภูฝ่ายปกครอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภู ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง นายสุรชาติ บุญทนแสนทวีสุข ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร ( ปลัดรับผิดชอบตำบลกุดชมภู)ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองโรคโควิค 19 (COVID -19 ) ช่วงเวลาประกาศ พรก.ฉุกเฉินเคอร์ฟิว เวลา 22.00 น. - 04.00 น. เฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางข้ามพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิค 19 (COVID 19) ขอความร่วมมือให้ประชาชนอย่าออกจากบ้านในช่วงเวลา 4 ทุ่ม - ตี 4 " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

เทศบาลตำบลกุดชมภูขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปิด เส้นทางการจราจร ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 21 มิถุนายน 2563 เพื่อซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องจากภัยพิบัติ สายทาง อบ 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2173 บ้านพิบูล บริเวณสะพานข้ามลำห้วยไผ่เชื่อมระหว่างเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและเทศบาลตำบลกุดชมภู จึงขอให้ท่านได้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจร
วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชมภูโดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ประชุมประชาคมตำบลกุดชมภูเพื่อเห็นชอบธรรมนูญสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์การปิดถนนซ่อมแซมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องจากภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 สายทาง อบ.4038 แยกทางหลวงหมายเลข 2173 บ้านพิบูล บริเวณสะพาน กม.36 + 170+กม.36+200 ( สะพานข้ามลำห้วยไผ่ เชื่อมระหว่างเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร กับ เทศบาลตำบลกุดชมภู ) ผู้ประสานงาน นายศุภชัย อุ่นใจ นายช่างโยธา โทร.088-080-0094
นที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วม SAVE พิบูล สนับสนุนหน้ากากพลาสติก Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226 จำนวน 108 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ "SOCIAL DISTANCING "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และคณะเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วม SAVE พิบูล สนับสนุนหน้ากากพลาสติก Face Shield ให้กับสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร จำนวน 264 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ "SOCIAL DISTANCING " "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ "

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วม SAVE พิบูล สนับสนุนหน้ากากพลาสติก Face Shield ให้กับสาธารณสุขอำเภอและ รพสต.ตำบลกุดชมภู จำนวน 400 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายนอกและในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู "SOCIAL DISTANCING " "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ "

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ