ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน ในตำบลกุดชมภูและผู้ที่สนใจ

ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยประชุม สามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี 2562

ในวันที่ 29 เดือน มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 
ได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กโดยมี

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้
" เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ " 
ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย 
เทศบาลตำบลกุดชมภู 
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนโอท๊อปนวัตวิถี

บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล
กุดชมภู ได้มอบขนมให้กับเด็กๆ โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภูทุกโรง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู และผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลกุดชมภู จัดกิจกรรม Kick off และ กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคาร สำนักงานเทศบาลบริเวณริมตลิ่งท่าน้ำแก่งไก่เขี่ย และตามถนนสายหลัก และบริเวณหมู่บ้าน

     ขอเชิญเที่ยวงาน  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  

ในวันเสาร์ที่  12 มกราคม 2562 

" เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ " กิจกรรมภายในงาน 

*นิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กๆ  *แข่งขันเกมส์ต่าง ๆ 

*แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  *การแสดงบนเวทีอีกมากมาย ฯลฯ 

ณ บริเวณลานแก่งไก่เขี่ย เทศบาลตำบลกุดชมภู  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

     ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้กำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านดอนสำราญ หมู่ 9 

ตำบลกุดชมภู อำเภพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษืและฟื้นฟู สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตามรายละเอียดแนบไว้ดังนี้

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ