Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"
13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เทศบาลตพบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์การเปรียบเทียบปริมาณขยะ จากข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนขยะในช่วงปีงบประมาณพ. ศ. 2562 และปีงบประมาณพ. ศ. 2563 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมีจำนวนลดลง เทศบาลตำบลกุดชมภูจึงขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางตามกำหนดเวลาและทางเทศบาลยอมรับว่ายังพบปัญหาเกิดขึ้นในบางส่วนแต่มิได้นิ่งนอนใจในการประเมินผล การปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมการจัดการขยะที่ต้นทาง ฟังดูเหมือนจะเป็นโครงการในฝันแต่อันที่จริงมันเป็นเรื่องที่ชาวตำบลกุดชมภูทุกคนสามารถร่วมมือสู่ฝันเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะ
วันที่ 17 ก.ย. 2563 เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดกิจกรรมการประกวด สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน ทั้งสิ้น 21 ผลงาน โดยจะมีการประกาศผล ในวันที่ 18 ก.ย. 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 38

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ