Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายฤทธิสรรค์ เทพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ทีวีอีสานสัญจร NBT 11 Northeast on GROUND ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้ง นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม กิจกรรมในงาน เช่น มีการประกวดร้องเพลง ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ ท่าน้ำวัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลกุดชมภู อ พิบูลมังสาหาร จ .อุบลราชธานี โดยมีนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภูและคณะกรรมการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรประชาชน ชุมชน จำนวน 60 คน จัดประชุมสัมมนาและดูงานด้านวัฒนธรรม ในวันที่ 19- 20 เมษายน 2562 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และการสืบสานประเพณีอันงามที่ยั่งยืนในการนี้ มีนายเวียงชัย ใจแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐและคณะกรรมการให้การต้อนรับ บรรยายสรุป สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู จะได้นำความรู้ แนวคิดไปประยุคต์และขยายผลฟื้นฟูกิจกรรม ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีให้มีความเจริญก้าวหน้า และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน ชุมชนต่างๆได้เรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนต่อไปคะ

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.นายฤทธิสรรค์ เทพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมทั้งนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกับ ตำรวจภูธรอำเภอพิบูลมังสาหาร อสตร. อส. อปพร.ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภูและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับเพื่อเตรียมพร้อมทำงานในวันพรุ่งนี้ ณ สถานีขนส่งอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมคณะสมาชิกสภาตำบลกุดชมภู ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดตรวจรองชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เพื่อเป็นขวัญกำลังให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และดูความเรียบร้อยของประชาชนที่ขับรถสัญจร ใช้รถใช้ถนน เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ Cr. ขอบคุณภาพ อ. ปัญญา

บรรยากาศภาพสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไฮตำบลกุดชมภู ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลกุดชมภูได้จัดเจ้าหน้าที่ อปพร และเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว Cr.ขอบคุณภาพ เพจฮักนะพิบูลฯ

นายฤทธิสรรค์ เทพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ ตำรวจภูธรอำเภอพิบูลมังสาหาร อสตร. ตชด. 226 ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลกุดชมภู และหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่มาเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ถนนซาลาเปา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 15 เมษายน 2562. ที่ผ่านมา

วันที่ 15 เมษายน 2562 09.39 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมทั้ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพิบูลมังสาหารและคณะ ประชาชนในอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ทำพิธีขอพรและสรงน้ำอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฏร์(จูมมณี)เจ้าเมืองคนแรกของอำเภอพิบูลมังสาหาร ขอให้บารมีพระบำรุงราษฏร์จูมมณีได้คุ้มครองชาวเมืองพิบูลมังสาหารร่มเย็นเป็นสุข

วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดตรวจรองชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชมภู เพื่อเป็นขวัญกำลังให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และดูความเรียบร้อยของประชาชนที่ขับรถสัญจร ใช้รถใช้ถนน เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ