Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูพร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู และพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯณ บริเวณแม่น้ำมูลเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4,5,6,9 และ10 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นาย ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี

ขอน้อมถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา 15.00 น. นายฤิทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ประชุมปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไฮ ตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมพุดผา 1 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู และจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off โครงการฝายมีชีวิต (ทำฝายชะลอน้ำ)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้วยน้ำขุ่น บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา09.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติเศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลกุดชมภูร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมโครงการฝายมีชีวิต (ทำฝายชะลอน้ำ) และรับประทานอาหาร่วมกัน ณ ห้วยน้ำขุ่น บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับแจ้งเมื่อที่ 24 เม.ย.62 ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอพิบูลมังสาหาร มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย บ้านยอดดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันยุงลาย

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายฤิทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมทั้ง นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นำกลุ่มอาชีพ OTOP ชุมชนดอนสำราญนำ ห่อหมก มัจฉาลุยไฟ )( ห่อหมกปลาแก้วสมุนไพร จากลำน้ำมูลหาดบ้านดอนสำราญ) ของดีตำบลกุดชมภู ร่วมบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชน ร่วมกับ กลุ่มปลาส้ม ม.1 ต.โนนกาหลง ในครั้งนี้ด้วยคะ

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ