Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้กำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านดอนสำราญ หมู่ 9 

ตำบลกุดชมภู อำเภพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษืและฟื้นฟู สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตามรายละเอียดแนบไว้ดังนี้

    ประชาสัมพันธ์จัดงานโครงการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 07.30 - 16.30 น. โดยมีรวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือให้อยู่คู่กับท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปและเป็นการเผยแพร่ สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  ตามรายละเอียดที่แนบไว้ดังนี้

 

     วันที่ 13 ตุลาคม 2561 พสกนิกรชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที จุดเทียน ยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันที่13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ณ ตำบลทรายมูล ร่วมให้กำลังใจและรับชมการบันทึกรายการสารคดีท่องเที่ยว otop นวัตวิถีดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เที่ยวเมืองไทย สุขใจ สบายกระเป๋า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โฮมสเตย์ ชิมอาหารอีสานพื้นถิ่น เค็มบักนัดสูตรโบราณ วิถีชีวิตลำน้ำมูล พบบรรยากาศยามเย็นเขื่อนริมตะลิ่ง ที่พักโฮมสเตย์เหมือนอยู่บ้าน แบบเป็นกันเอง มีแต่รอยยิ้มและความสุข เพราะ ที่นี่ ดอนสำราญโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลกุดชมภู พัฒนากรอำเภอพิบูลมังสาหาร และชุมชนบ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลกุดชมภู นำโดย นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ประชุมข้อราชการประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อนำข้อราชการต่างๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพิ่มการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงาน ปปช.จ.อุบลราชธานี นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการ ปปช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ