Hot News :

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นำทีมวิจัย การบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างมีส่วนร่วม ของ อปท. และชุมชน ตำบลกุดชมภู นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นำทีมวิจัย การบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างมีส่วนร่วม ของ อปท. และชุมชน ตำบลกุดชมภู นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมอำนวยสุข เพลส อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ