Hot News :

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูร่วมพิธีการศาสนาพราหมณ์พิธีบวงสรวงโบราณสถานดอนขุมเงินในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานดอนขุมเงินประจำปี 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูร่วมพิธีการศาสนาพราหมณ์พิธีบวงสรวงโบราณสถานดอนขุมเงินในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานดอนขุมเงินประจำปี 2562 ณ บริเวณสถานดอนขุมเงิน(โรงเรียนบ้านสะพือใต้) ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขบวนแห่ขันหมากเบ็งในครั้งนี้ด้วย

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ