Hot News :

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลกุดชมภู

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลกุดชมภู ณ ศาลากลางบ้านดอนสำราญหมู่ที่ 9 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ