Hot News :

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู และจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off โครงการฝายมีชีวิต (ทำฝายชะลอน้ำ)

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู และจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off โครงการฝายมีชีวิต (ทำฝายชะลอน้ำ)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้วยน้ำขุ่น บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ