Hot News :

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล นางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาล

นางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

ณ โรงเรียนบ้านกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ