Hot News :

เทศบาลตำบล กุดชมภูได้จัดกิจกรรมโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.เทศบาลตำบลกุดชมภูได้จัดกิจกรรมโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนพาดเหรดในโครงการ ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวนภษร โพธิ์งาม รองปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภู

ได้กล่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และปลูกติคสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ประชาชนในตำบลกุดชมภู

มีหน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ