Hot News :

นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต. เมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภูเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จาก อบต. เมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

และได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนโอท๊อปนวัตวิถี บ้านดอนสำราญ ม.9 ภายใต้การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ในตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ