Hot News :

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2561

     ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้กำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านดอนสำราญ หมู่ 9 

ตำบลกุดชมภู อำเภพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษืและฟื้นฟู สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ตามรายละเอียดแนบไว้ดังนี้

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ