Hot News :

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภู ประจำปี 2561

    ประชาสัมพันธ์จัดงานโครงการแข่งขันเรือยาวและเรือหาปลาในตำบลกุดชมภูประจำปี 2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 07.30 - 16.30 น. โดยมีรวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือให้อยู่คู่กับท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปและเป็นการเผยแพร่ สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  ตามรายละเอียดที่แนบไว้ดังนี้

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ