Hot News :

เทศบาลตำบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์การเปรียบเทียบปริมาณขยะ ในช่วงปีงบประมาณพ. ศ. 2562 และปีงบประมาณพ. ศ. 2563

เทศบาลตพบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์การเปรียบเทียบปริมาณขยะ จากข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนขยะในช่วงปีงบประมาณพ. ศ. 2562 และปีงบประมาณพ. ศ. 2563 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมีจำนวนลดลง เทศบาลตำบลกุดชมภูจึงขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางตามกำหนดเวลาและทางเทศบาลยอมรับว่ายังพบปัญหาเกิดขึ้นในบางส่วนแต่มิได้นิ่งนอนใจในการประเมินผล การปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมการจัดการขยะที่ต้นทาง ฟังดูเหมือนจะเป็นโครงการในฝันแต่อันที่จริงมันเป็นเรื่องที่ชาวตำบลกุดชมภูทุกคนสามารถร่วมมือสู่ฝันเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะ

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ