Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู ประชุมปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไฮ ตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมพุดผา 1 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria2e02c7676c

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดชมภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู และจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off โครงการฝายมีชีวิต (ทำฝายชะลอน้ำ)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้วยน้ำขุ่น บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria63bd13cd0f

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา09.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหาร นายอภิชาติเศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชมภู ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลกุดชมภูร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมโครงการฝายมีชีวิต (ทำฝายชะลอน้ำ) และรับประทานอาหาร่วมกัน ณ ห้วยน้ำขุ่น บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleriac431084590

เทศบาลตำบลกุดชมภูร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมเทศบาลตำบลกุดชมภู ได้รับแจ้งเมื่อที่ 24 เม.ย.62 ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอพิบูลมังสาหาร มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย บ้านยอดดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันยุงลาย

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria74971c6fed

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นายฤิทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมทั้ง นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู นำกลุ่มอาชีพ OTOP ชุมชนดอนสำราญนำ ห่อหมก มัจฉาลุยไฟ )( ห่อหมกปลาแก้วสมุนไพร จากลำน้ำมูลหาดบ้านดอนสำราญ) ของดีตำบลกุดชมภู ร่วมบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชน ร่วมกับ กลุ่มปลาส้ม ม.1 ต.โนนกาหลง ในครั้งนี้ด้วยคะ

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria85cab86745

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นายฤทธิสรรค์ เทพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ทีวีอีสานสัญจร NBT 11 Northeast on GROUND ครั้งที่ 2/2562 พร้อมทั้ง นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม กิจกรรมในงาน เช่น มีการประกวดร้องเพลง ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ ท่าน้ำวัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria773a00c689

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลกุดชมภู อ พิบูลมังสาหาร จ .อุบลราชธานี โดยมีนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เผ่าภูรี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภูและคณะกรรมการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรประชาชน ชุมชน จำนวน 60 คน จัดประชุมสัมมนาและดูงานด้านวัฒนธรรม ในวันที่ 19- 20 เมษายน 2562 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม และการสืบสานประเพณีอันงามที่ยั่งยืนในการนี้ มีนายเวียงชัย ใจแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐและคณะกรรมการให้การต้อนรับ บรรยายสรุป สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้สภาวัฒนธรรมตำบลกุดชมภู จะได้นำความรู้ แนวคิดไปประยุคต์และขยายผลฟื้นฟูกิจกรรม ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีให้มีความเจริญก้าวหน้า และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน ชุมชนต่างๆได้เรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนต่อไปคะ

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria3a79d7af38

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.นายฤทธิสรรค์ เทพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมทั้งนายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู ร่วมกับ ตำรวจภูธรอำเภอพิบูลมังสาหาร อสตร. อส. อปพร.ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดชมภูและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับเพื่อเตรียมพร้อมทำงานในวันพรุ่งนี้ ณ สถานีขนส่งอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria0eae7f053d

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ