Hot News :

ข่าวกิจกรรม

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"
13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เทศบาลตพบลกุดชมภูขอประชาสัมพันธ์การเปรียบเทียบปริมาณขยะ จากข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนขยะในช่วงปีงบประมาณพ. ศ. 2562 และปีงบประมาณพ. ศ. 2563 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมีจำนวนลดลง เทศบาลตำบลกุดชมภูจึงขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางตามกำหนดเวลาและทางเทศบาลยอมรับว่ายังพบปัญหาเกิดขึ้นในบางส่วนแต่มิได้นิ่งนอนใจในการประเมินผล การปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมการจัดการขยะที่ต้นทาง ฟังดูเหมือนจะเป็นโครงการในฝันแต่อันที่จริงมันเป็นเรื่องที่ชาวตำบลกุดชมภูทุกคนสามารถร่วมมือสู่ฝันเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะ
วันที่ 17 ก.ย. 2563 เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดกิจกรรมการประกวด สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน ทั้งสิ้น 21 ผลงาน โดยจะมีการประกาศผล ในวันที่ 18 ก.ย. 2563

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria283e5435a9

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิยม สายเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดชมภูเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria3488737d7c

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria82c2a1fdd2

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria3375efd4b4

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
http://kudchompu.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria9d434f1fa2

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 38

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ