วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 10:30

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมทบทวนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมทบทวนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปี 2562

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ