Hot News :
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563 17:08

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการในการจัดทำแผน ซึ่งมีคณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ร่วมกันจัดทำโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ในการรับฟังปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ จากการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลกุดชมภู มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ