Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู

ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์ ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000  บีทียู กำหนดยื่นเอกสารสอบราคาซื้อ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชมภู และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น 2) จังหวัดอุบลราชธานี

 

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น 2) จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชมภู ในราคาชุดละ 400.- บาท ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045 – 204168 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูล ได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th