Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้มาติดต่อราชการและอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู

ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้มาติดต่อราชการและอาคารเก็บพัสดุของสำนักงานที่ทำการเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดขายและยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชมภู และในวันที่ 28กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น 2) จังหวัดอุบลราชธานี

 

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ชั้น 2) จังหวัดอุบลราชธานี