Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 15 โครงการ

กำหนดประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-14.30 น. (เป็นรายโครงการละ 30 นาที) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ดังนี้


โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 2 ราคาชุดละ 300 บาท
โครงการที่ 3 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 4 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการทื่ 5 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 6 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 7 ราคาชุดละ 400 บาท
โครงการที่ 8 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 9 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 10 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 11 ราคาชุดละ 200 บาท
โครงการที่ 12 ราคาชุดละ 300 บาท
โครงการที่ 13 ราคาชุดละ 300 บาท
โครงการที่ 14 ราคาชุดละ 300 บาท
โครงการที่ 15 ราคาชุดละ 300 บาท


ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 พร้อมนำสำเนาเอกสาร การประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045 – 204168 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/ เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudcompu.go.th และสามารดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดประ