Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

     ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ราคา 1,288,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15-22 ธันวาคม 2560 สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th / เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th หรือโทร 045-204168