Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกวดราคาชื้อด้วยวิธีทาง (e-auction) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกดีเซล (แบบรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)จำนวน 1 คัน

     ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกดีเซล (แบบรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)จำนวน 1 คัน ราคา 2,190,000 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุดชมภู ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2559 พร้อมสำเนาเอกสารการประกอบกิจการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th / เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th