Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านคำเม็กหมู่ที่ 2

     ด้วยเทศบาลตำบลกุดชมภู มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านคำเม็กหมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 1,737,800 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลกุชมภู ในราคาชุดละ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 พร้อมนพสำเนาเอกสาร การประกอบกิจการมาแสดงในวันซื้อเอกสารด้วย หรือสอบถามทางโทรศัพท์กมายเลจ 045-204168 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดชมภู www.kudchompu.go.th